Η φιλοσοφία της εταιρείας μας για υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα

Στην ΚΑΡΥΣΤΟΛΙΘΟΣ αντιπροσωπεύουμε την κοινωνική και οικονομική ευημερία των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, με γνώμονα πάντα την προστασία των φυσικών πόρων, την υπεύθυνη μεταλλευτική μας δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Στα πανέμορφα βουνά της Καρύστου,