Φυσική πέτρα

Η σημασία του αρμολογήματος στη φυσική πέτρα. Η αρμολόγηση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ορθή ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς προστατεύει από τη διάβρωση (βροχή, αέρα) που μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και καταστροφή αυτού του τμήματος του κτιρίου. Εξαιρεί την είσοδο